Sếp may mắn rủ được 2 em thư ký sang nhà chơi

1 2 Zoom+ 17 0% 0 0

Sếp may mắn rủ được 2 em thư ký sang nhà chơi, hôm nay được nghỉ làm sếp đã rủ 2 em thư ký sang chơi cùng mình cho đỡ buồn vì hôm nay vợ sếp cũng đi vắng, 2 em thư ký nghe sếp rủ thì sao có thể từ chối được chứ sang nhà bỏ hợp đồng ra ngồi cùng nhau xem ngồi được một lát thì sếp quay sang gạ địt 2 em thư ký, 2 em thư ký cũng rất dễ tính sếp muốn gì các em cũng chiều được hết không có ý kiến gì.