Nhỡ tàu ở nhờ lại nhà em đồng nghiệp và cái kết

1 2 Zoom+ 1.033 50% 2 2

Nhỡ tàu ở nhờ lại nhà em đồng nghiệp và cái kết, làm tăng ca đến đêm muộn mới xong việc đến ga tàu thì đã không còn chuyến nào chạy nữa đang không biết đêm nay ngủ ở đâu thì anh ta được em đồng nghiệp xinh đẹp rủ về nhà em ngủ, không còn cách nào khác người đàn ông này phải đi cùng em đồng nghiệp, em đồng nghiệp cũng đang sống một mình đêm hôm đó anh ta đã có một đêm tuyệt vời bên em đồng nghiệp.