Lần đầu sang nhà người yêu chơi và cái kết

1 2 Zoom+ 120 0% 0 0

Lần đầu sang nhà người yêu chơi và cái kết, yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ đưa em người yêu về nhà riêng thanh niên hôm nay người đàn ông này đã quyết định dẫn em người yêu về nhà mình, đang sống một mình một nhà nên cũng vô cùng thoải mái việc đầu tiên mà người đàn ông này làm sau khi đưa em người yêu đi xung quanh nhà là dẫn em người yêu vào phòng rồi đụ em người yêu tới tấp.