Chị dâu đang rửa bát em chồng vào đẩy từ phía sau

1 2 Zoom+ 322 0% 0 0

Chị dâu đang rửa bát em chồng vào đẩy từ phía sau, biết anh trai đi vắng cậu em thì thèm chị dâu từ lâu lắm rồi nên tối hôm đó đã sang nhà lấy cớ thăm để tán tỉnh chị dâu, sang đến nhà thấy chị dâu đang rửa bát cậu em đã nhẹ nhàng đến phía sau chị khi đã đến gần cậu quàng tay vào bụng ôm lấy chị dâu, bị bất ngờ nhưng chị dâu không có ý đẩy ra, biết là đã thành công cậu em tiện tay móc luôn vào trong áo bóp vú chị dâu.