Cách cha dượng dạy dỗ cô con gái ngang bướng

1 2 Zoom+ 24 0% 0 0

Cách cha dượng dạy dỗ cô con gái ngang bướng, thấy cô con gái riêng của vợ cả ngày ở nhà không chịu làm gì đến khi nói thì quay sang cãi người cha dượng đã quyết định phải dạy dỗ cô con gái ngang bướng này, sẵn vợ đang không có ở nhà người đàn ông này đã gọi con gái ra phòng khách bắt con gái cởi hết quần áo ra để ông phạt, lần đầu tiên thấy cha dượng nóng tính như vậy cô con gái rất sợ nên ông bảo gì cũng nghe theo.